Toppers - NATA

2020

2020
George Vadakekara
158.5/200

2020
Kriti Agrekar
159.5/200

2020
Pratham Thakur
152.5/200

2020
Nivid Sablok
153/200

2020
Prisha Shroff
158/200

2020
Neha Moholkar
152/200

2020
Rajvi Rajgor
169.5/200

2020
Jesal Padaliya
168/200

2020
B. Laxmi Prasad
161.5/200

2020
Ronik Jain
163.5/200

2020
Aarushi Himalian
177/200

2019

Sanjana Chaturvedi
153/200

Fleur D,Souza
140/200

Charvi Ashra
142/200

Nishith Parulekar
147/200

Nirmit Zaveri
149/200

Ruheen Chhapra
151/200

Nidhi Munot
158/200

Ayushi Gupta
160/200

2015
Sanika Charatkar
141/200 (2nd Rank)
NMIMS – BSSA

2015

2015
Ahutosh Lohana
133 / 200 (1st rank)
NMIMS – BSSA

2014

2014
Manasi Shirodkar
150 / 200 (2nd Rank)
Rachna Sansad

2012

2012
Sachi Mavinkurve
139 / 200 (2nd Rank)
Krvia

2011

2011
Meghna Roy
/ 200
Krvia

2011
Nikita Mahajan
(5th Rank)
Krvia

2010

2010
Jaydeep Mulye
137 / 200 (3rd Rank)
Krvia

2009

2009
Duhita Musale
/ 200
Krvia

2009
Avinav Venkat
131 / 200
NMIMS – BSSA

Open chat